Aktiv vs passiv lytning
 

Forskellen mellem aktiv og passiv lytning opstår med lytterens opførsel over for højttaleren. I vores daglige liv spiller lytter en nøglerolle. Det er ikke kun begrænset til at høre noget, men også give mening om, hvad vi hører. Lytning kan have to former. De er aktive lytter og passive lytter. Aktiv lytning er, når lytteren er fuldt engageret i, hvad taleren siger. Det er en tovejskommunikation, hvor lytteren aktivt vil reagere på taleren. Passiv lytning er dog meget forskellig fra aktiv lytning. Ved passiv lytning er opmærksomheden, som lytteren giver højttaleren, mindre i sammenligning med aktiv lytning. Det er en envejskommunikation, hvor lytteren ikke reagerer på højttaleren. Denne artikel forsøger at fremhæve forskellen mellem disse to former for lytte.

Hvad er aktiv lytning?

Aktiv lytning er, når lytteren er fuldt engageret og reagerer på de ideer, som højttaleren præsenterer. Dette er normalt gennem ikke-verbale signaler som nikkende, smilende, ansigtsudtryk som svar på ideerne fra taleren, at skabe øjenkontakt osv. Lytteren kan også stille spørgsmål, afklare ideer og endda kommentere visse punkter, der har været forelagde. Ved aktiv lytter involverer lytteren analytisk lytning og også dyb lytter. Lytteren lytter ikke kun, men analyserer også ideerne, evaluerer og vurderer dem, mens de lytter.

I det daglige liv bliver vi alle aktive lyttere. For eksempel, når vi lytter til en ven, lytter vi ikke kun, men reagerer også i henhold til situationen. I rådgivning betragtes aktiv lytning som en af ​​de kernefærdigheder, som en rådgiver skal udvikle. Dette gør det muligt for rådgiveren at have et bedre forhold til klienten. Carl Rogers, en humanistisk psykolog, sagde, at rådgiveren ved rådgivning burde udvide sine aktive lyttefærdigheder til også at omfatte empatisk lytter. Carl Rogers definerer empatisk lytning som "at gå ind i den andres private opfattelsesverden." Dette fremhæver, at aktiv lytning tillader lytteren fuldt ud at tilslutte sig kommunikationen ved ikke kun at forstå højttaleren, men også reagere på den.

Forskellen mellem aktiv og passiv lytte

Hvad er passiv lytning?

Ved passiv lytning reagerer lytteren ikke på ideerne fra højttaleren, men lytter blot. I dette tilfælde gør lytteren ikke noget forsøg på at afbryde taleren ved at stille spørgsmål og kommentere de ideer, der er blevet præsenteret. Dette betyder dog ikke, at lytteren ikke er meget opmærksom på højttaleren. Tværtimod, selvom han lytter, forsøger han ikke at reagere.

Forestil dig for eksempel, at du er på et seminar med hundreder af mennesker. Du er engageret i passiv lytter, fordi der er mindre mulighed for at danne en tovejskommunikation. Lytteren har ikke øjenkontakt og har mindre plads til at stille spørgsmål og afklaringer. Passiv lytning kan imidlertid også være nyttig. Ved rådgivning antages det, at passiv lytning giver en åndedrætsplads for klienten til at udlufte sine aftappede følelser.

Aktiv vs passiv lytning

Hvad er forskellen mellem aktiv og passiv lytte?

• Definition af aktiv og passiv lytte:

• Aktiv lytning er, når lytteren er fuldt engageret og reagerer på de ideer, som højttaleren præsenterer.

• Ved passiv lytning reagerer lytteren ikke på ideerne fra højttaleren, men lytter blot.

• Kommunikation:

• Aktiv lytning er en tovejskommunikation.

• Passiv lytning er en envejskommunikation.

• Reaktioner fra lytteren:

• Ved aktiv lytning reagerer lytteren ved hjælp af ikke-verbale signaler, kommentarer og spørgsmål.

• Ved passiv lytning reagerer lytteren ikke.

• Indsats:

• I modsætning til ved aktiv lytning kræver passiv lytning ikke meget indsats.

• Andre involverede aktiviteter:

• Ved aktiv lytning analyserer, evaluerer og opsummerer lytteren.

• Ved passiv lytning lytter lytteren blot.

Billeder høflighed:


  1. Aktiv lytning via Wikicommons (Public Domain)
    Seminar af Global Institutes (CC BY-SA 3.0)