Erhverv vs Procure

At kende forskellen mellem erhverve og anskaffe er vigtigt at bruge dem i de rigtige kontekster, da de forekommer ens, selvom de ikke er det. På ethvert sprog er der tusinder og tusinder af ord; nogle af disse kan have mere end én betydning, mens andre ord kan betyde det samme eller have lignende eller tilsyneladende ens betydning. Denne komplekse karakter af et sprogs ordforråd vanskeliggør forståelsen og huskningen af ​​betydningen af ​​sådanne ord. Da det imidlertid anerkendes, at ens mestring af sprog fremgår af deres samling af ordforråd, er styrkelse af dit ordforråd et must for enhver og enhver. Blandt de mange ord på engelsk, der har lignende, men subtilt forskellige betydninger, udforskes forskellen mellem erhverve og anskaffe i denne artikel. Erhvervelse og erhvervelse er to verb på engelsk, der har relaterede betydninger. Kan de alligevel bruges synonymt?

Hvad betyder Acquire?

Verbet erhverve, udtalt / əˈkwʌɪə /, er et transitivt verb med betydningen af ​​at købe eller skaffe sig selv gennem ens handlinger eller indsats. I denne forstand bruges det normalt til objekter eller aktiver.

F.eks. - Jeg erhvervede alle de kvalifikationer, jeg havde brug for.

I en anden sammenhæng erhverver midler til at få noget ved at købe eller få det.

F.eks. Virksomheden har netop erhvervet nye lokaler.

Imidlertid erhverver blot midler til at opnå. Opnå enten ved ens egen indsats og handlinger eller ved at købe eller blive givet. Dette verb er kategoriseret som formelt og bruges også til at betyde at få en bestemt position, omdømme, navn eller sygdom eller sygdom. Endvidere erhverve midler til gradvist at udvikle eller lære noget.

F.eks. - Han har aldrig fået en smag på vin.

Det er bedre at få vanen med at bruge offentlig transport i stedet for privatbiler.

Acquire er et verb på engelsk engelsk.

Hvad betyder Procure?

Procure, udtalt / prəˈkyo͝or, prō- /, er både en transitiv og en intransitiv verbbetydning for at opnå noget, især med vanskeligheder. Procure bruges som enten anskaffe noget for nogen eller skaffe nogen noget.

F.eks. Jeg bad ham om at skaffe visa til sin familie.

Han skaffede dem hjælp med deres bagage.

Når det bruges som et intransitivt verb, betyder procure at give en prostitueret til nogen.

F.eks. Han blev arresteret for indkøb.

Procure kan også være transitive.

F.eks. - Han blev arresteret for at have indkøbt mindreårige piger.

Desuden er procure det amerikanske ækvivalent med erhverve.

Hvad er forskellen mellem Erhverv og Procure?

• At erhverve er at opnå gennem ens store indsats og handlinger, mens indkøb er at skaffe noget, især med store vanskeligheder.

• Erhvervelse er britisk, mens indkøb er amerikansk.

• Procure er et synonym for erhverve, mens erhvervelse ikke ofte bruges som et synonym for indkøb.

• Erhverv betyder at udvikle noget eller lære noget gradvist.

I betragtning af ovenstående forskelle, som er subtile, kan det forstås, at erhvervelse og anskaffelse har forskellige betydning.