Nøgleforskel - Sure vs basiske oxider

Oxider er forbindelser, der har mindst et oxygenatom bundet til et andet element. Oxider dannes, når et bestemt element reagerer med ilt. Da ilt er meget reaktivt i naturen, reagerer det med metalliske og ikke-metalliske elementer og danner oxider af disse elementer. Dette ilt kommer fra enten luft eller vand. På grund af høj elektronegativitet kan ilt reagere med næsten alle elementer undtagen ædelgasser. De vigtigste typer oxider inkluderer sure oxider, basiske oxider, amfotere oxider og neutrale oxider. Denne klassificering udføres i henhold til arten og egenskaberne af disse oxider. Den vigtigste forskel mellem sure og basiske oxider er, at syreoxider danner syrer, når de opløses i vand, mens basiske oxider danner baser, når de opløses i vand.

INDHOLD 1. Oversigt og nøgleforskel 2. Hvad er sure oxider 3. Hvad er basiske oxider 4. Sammenligning side om side - Syre vs basiske oxider 5. Sammendrag

Hvad er sure oxider?

Syreoxider dannes, når et ikke-metal reagerer med ilt. Syreoxider reagerer med vand og producerer vandige syrer. Disse syreforbindelser er sammensat af ilt, hydrogenatomer sammen med atomerne i det bestemt ikke-metalbundne via kovalente bindinger. Disse syreforbindelser kaldes syreanhydrider, da de producerer syreforbindelsen af ​​dette oxid, når de opløses i vand. For eksempel kaldes svovldioxid svovlholdigt anhydrid, og svovltrioxid kaldes svovlsyreanhydrid. Syreoxider kan reagere med en base for at producere dets salt. Normalt har syreoxider lave smeltepunkter og lave kogepunkter bortset fra oxider som siliciumdioxid, der har tendens til at danne kæmpe molekyler. Disse oxider opløses i baser og danner et salt og vand. Når et surt oxid opløses i vand, nedsætter det pH-værdien i vandprøven på grund af dannelsen af ​​H + -ioner. Nogle almindelige eksempler på sure oxider er CO2, P2O5, NO2, SO3 osv. Følgende reaktion er et eksempel til opløsning af surt oxid i vand.

SO3 (r) + H2O (l) → H2SO4 (aq)

Hvad er basiske oxider?

Basiske oxider dannes som et resultat af en reaktion af ilt med metaller. På grund af forskellen i elektronegativitet mellem ilt og metaller er de fleste basiske oxider ioniske. De har således ioniske bindinger mellem atomer. Disse oxider reagerer aktivt med vand og producerer basiske forbindelser. Disse oxider reagerer også med syrer og danner et salt og vand. Når der tilsættes et basisk oxid til vand, stiger vandets pH på grund af dannelsen af ​​hydroxylioner (OH–). Nogle eksempler på almindelige basiske oxider er Na2O, CaO, MgO osv. Følgende eksempel viser opløsningen af ​​et basisk oxid i vand.

Na2O (s) + H20 (l) → NaOH (aq)

Hvad er forskellen mellem sure og basiske oxider?

Sammendrag - Sure vs basiske oxider

Oxider er forbindelser, der har mindst et oxygenatom bundet til et andet element. Dette element kan være et metal eller et ikke-metal. Oxider kan være sure eller basiske i henhold til deres egenskaber. Hvis et bestemt oxid kan reagere med en syre, men ikke med en base, kaldes det et basisk oxid. Hvis et oxid reagerer med en base, men ikke med syrer, er det et surt oxid. Den vigtigste forskel mellem sure oxider og basiske oxider er, at syreoxider danner syrer, når de opløses i vand, mens basiske oxider danner baser, når de opløses i vand.

Referencer: 1.Dunk, V., 2013. slide share. [Online] Tilgængelig på: https://www.slideshare.net/bsvab/acidic-and-basic-oxides-16541388 [Tilgået 26. 05 2017]. 2. Chang, R., 2010. kemi. 10. udgave NewYork: McGraw-Hill. 3. Hesthra, B., 2016. libretexts. [Online] Tilgængelig på: https://chem.libretexts.org/Core/Inorganic_Chemistry/Descriptive_Chemistry/Main_Group_Reactions/Compounds/Oxides [Accessed 26 05 2017].

Billede høflighed: 1. “Nitrogendioxid ved forskellige temperaturer” Af Eframgoldberg - Eget arbejde (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia 2. “Magnesiumoxid” Af Walkerma. Eget arbejde (baseret på ophavsretskrav) (Public Domain) via Commons Wikimedia