Akkusativ vs Dative

Den vigtigste forskel mellem anklagende og dativ sag er, hvad de fokuserer på i en sætning. På det engelske er der hovedsageligt fire tilfælde. De er den nominative sag, anklagende sag, dativ-sag og den genitive sag. Den nominative sag henviser til genstanden for dommen. Den beskyldende sag henviser til straffens direkte genstand. Dativsagen henviser til straffens indirekte genstand. Endelig henviser den genitive sag til den besiddende. Fra denne enkle forklaring i sig selv er det helt klart, at den anklagende sag og dativ-sagen henviser til to helt forskellige sager. Akkusativet fokuserer på det direkte objekt, mens dativet fokuserer på det indirekte objekt. Gennem denne artikel lad os undersøge forskellene mellem disse to sager nærmere.

Hvad er den anklagende?

Den beskyldende sag fokuserer på det direkte objekt. Straffens direkte objekt kan identificeres ganske let ved at stille spørgsmålet 'hvad' eller 'hvem'. Lad os forstå dette gennem nogle eksempler.

Jeg lukkede døren.

Hun gav bogen.

Han så læreren.

Overhold hvert eksempel nøje. Lad os først være opmærksomme på strukturen i hver sætning. Der er et klart emne, verb og et objekt.

Vær opmærksom på det første eksempel 'Jeg lukkede døren.' Jeg er emnet. Lukket er verbet, og døren er det direkte objekt. Hvis vi stiller spørgsmålet 'lukket hvad?' det bringer det direkte objekt til at fokusere. Dativ-sagen er lidt anderledes end den beskyldende sag.

Hvad er Dative?

Dativ-sagen fremhæver det indirekte genstand for det engelske sprog. I modsætning til det beskyldende tilfælde, hvor fokus er på det direkte objekt, skifter det her til det indirekte objekt. Dette indirekte objekt henviser til modtageren af ​​det direkte objekt. Lad os se på nogle eksempler.

Hun sendte ham et brev.

Jeg gav papirerne til Jack.

Den lille dreng gav blomster til den gamle dame.

Overhold hvert eksempel. I begge tilfælde findes der et direkte objekt og et indirekte objekt. Dette indirekte objekt er modtageren af ​​det direkte objekt. For eksempel i første sætning 'Hun sendte ham et brev' er brevet det direkte objekt. 'Ham' henviser til det indirekte objekt, fordi han er modtageren af ​​brevet.

De anklage- og dativsager er ikke unikke for det engelske sprog, men gælder også for andre sprog. På nogle af disse sprog medfører de forskellige sager ændringer i køn såvel som i flertalsformer. På engelsk er disse dog minimale.

Hvad er forskellen mellem Akkusativ og Dative?

• Definitioner af Akkusativ og Dative:

• Den anklagende sag henviser til straffens direkte genstand.

• Dativ-sagen henviser til straffens indirekte genstand.

• Klassificering:

• Både anklage- og dativsager betragtes som objektive sager på det engelske sprog.

• Direkte objekt vs indirekte objekt:

• Den beskyldende sag henviser til det direkte objekt.

• Dativ-sagen henviser til straffens indirekte genstand.

Billeder høflighed: Bog og brev via Pixabay (Public Domain)