Tilgodehavender og tilgodehavender er forretningsrelaterede vilkår. Betalinger og betalinger er to parter i transaktionen. Betingelserne siger selv, at de er forskellige, "den ene betales, den anden debiteres."

Tilgodehavender er det beløb, som en virksomhed skal betale for de varer eller tjenester, det medfører. Dette er et ubetalt beløb med det samme. Tilgodehavender er det modsatte af tilgodehavender. Tilgodehavender er det beløb, som virksomheden skal betale for de varer og tjenester, det sælger. Ligesom tilgodehavender er tilgodehavender ikke umiddelbart.

Kundefordringer kan kaldes forpligtelser, og tilgodehavender er aktiver. Med tilgodehavender forstås, at virksomheden bruger kontanter, og tilgodehavender betyder, at virksomheden modtager kontanter. Betalbare konti er et selskabs gæld, der skal tilbagebetales inden for en bestemt periode, så de ikke kan opfyldes.

Tilgodehavende regnskaber fører fortegnelser over de penge, som virksomheden har brug for at modtage, og der skal betales konti for den gæld, som virksomheden skal betale.

Mens tilgodehavender og gæld er de samme, har førstnævnte mere komplicerede procedurer til opkrævning af gæld. I tilfælde af betalte konti kan virksomheder muligvis ikke have strenge procedurer.

Tilgodehavender og gæld udvikles i overensstemmelse med branchepolitikker, standarder og økonomiske forhold.

Tilgodehavender kommer i form af regelmæssige kreditlinjer. Tilgodehavender indregnes som aktiver i selskabets balance. På den anden side indregnes leverandørgæld som forpligtelser i selskabets balance.

konklusion

1. Betalbare konti er de beløb, som virksomheden skal betale for de varer eller tjenester, det bringer. Tilgodehavender er det beløb, som virksomheden skal betale for de varer og tjenester, det sælger. 2. Tilgodehavender kan kaldes forpligtelser, og tilgodehavender er aktiver. 3. Tilgodehavender er selskabets gæld, der forfalder til misligholdelse inden for en bestemt periode. 4. Tilgodehavender tager højde for virksomhedens penge. Gældskonti betaler for den gæld, som virksomheden skal betale. 5. Tilgodehavender indregnes som aktiver i selskabets balance. På den anden side indregnes leverandørgæld som forpligtelser i selskabets balance.

REFERENCER