Konto, der skal betales kontra, der skal betales, (gældende sedler)

Virksomheder og enkeltpersoner har muligvis ikke altid midler eller ressourcer til at udføre forretningsoperationer. I sådanne tilfælde er det almindelig praksis at få en form for kredit fra banker, leverandører og andre långivere for at udfylde det nødvendige hul i finansieringen. Disse opnåede midler omtales som gæld, der kan opdeles i tilgodehavender og tilgodehavende sedler. Den følgende artikel viser en forklaring af de to kreditformer sammen med eksempler til at fremhæve forskellene mellem de to.

Hvad skal kontoen betales?

En betalbar konto er et beløb, der registreres i et selskabs balance under kortfristede forpligtelser, og repræsenterer et beløb, som selskabet skylder, og som skal tilbagebetales til kreditor for køb af varer og tjenester på kredit. De midler, der skal tilbagebetales, er normalt kortfristede forpligtelser, da kreditor vil forvente, at disse midler skal tilbagebetales inden for en meget kort periode. De fleste leverandører tillader deres kunder en kreditperiode på højst 30 dage. Et eksempel på betalte konti er som følger. Mr. Anderson køber 500 enheder gummiplader til sin skoproduktionsvirksomhed til en samlet pris på $ 1000. Han skal tilbagebetale sin leverandør inden for 30 dage; Derfor er beløbet på $ 1000 en kortfristet forpligtelse og registreres i hans balance under kortfristede forpligtelser. Når beløbet er betalt til leverandøren, krediteres Mr. Anderson's kontantkonto, og hans debitorkonto debiteres, der annullerer kreditoptegnelsen og lukker derved hans kontokonti.

Hvad skal der betales med seddel (lovpligtige sedler)?

En seddel, der skal betales, er en note, der er skrevet af en leverandør, der repræsenterer et løfte om at tilbagebetale midler til opnåede varer eller tjenester. Udbetalte sedler kaldes også promesser, udstedes normalt af banker og andre finansielle institutioner og bruges af virksomheder eller enkeltpersoner, der ikke har tilstrækkelige midler til at imødekomme deres finansieringsbehov. En note, der skal betales måske på lang sigt eller på kort sigt, og den afhænger af låntagers krav. Som et eksempel kan Mr. Anderson tage muligheden for at få de nødvendige midler fra et kreditinstitut. Da han planlægger at tilbagebetale midlerne på 30 dage, registreres dette som en kortvarig forpligtelse i hans balance. Han vil også placere en kredit på de konti, der skal betales, og debitere kontoen, når betalingen er foretaget til kreditinstituttet.

Konto betales kontra note betales

Der er mange ligheder mellem de to, da de begge er kreditformer og indregnes i virksomhedens balance som en forpligtelse. I tilfælde, hvor en betalingsnota udstedes af et kreditinstitut, underskrives der en aftale mellem de to parter for at sikre, at låntageren tilbagebetaler. Tilsvarende kan en sådan aftale også underskrives mellem en kreditor og en debitor, når kreditor forsinker sin tilbagebetaling. Den største forskel mellem disse to kreditformer er den periode, de udstedes til. Tilgodehavender er normalt en kortfristet kredit i et par måneder, mens betalingssedler normalt er i længere perioder, mindst 6 måneder. Eftersom banken udsteder betalingssedler, indstilles der endvidere renter og tilbagebetaling i henhold til kontrakten, hvorimod betalinger, der skal betales, normalt er et uformelt løfte om tilbagebetaling, der er foretaget på baggrund af den gode tro, de to parter deler.