Nøgleforskel - Absolutisme vs Relativisme

Absolutisme og relativisme er to begreber, der er forbundet med mange udtryk, selvom der er en nøgleforskel mellem disse to ord. Absolutisme nærmer sig tingene på en objektiv måde og betragter en handling som rigtig eller forkert. I denne forstand er der ingen mellemgrund. En handling kan være enten rigtig, hvis ikke forkert. På den anden side afviser relativisme denne holdning af objektiv analyse og uddyber, at menneskelige handlinger ikke kan sættes i stive kategorier som rigtige eller forkerte. I stedet fremhæver relativisme, at handlingen altid er relativ, hvorfor det, der måske synes korrekt for mig, er baseret på mit synspunkt, kontekst og erfaring. Dette kan variere fra person til person. Denne artikel forsøger at give en omfattende forståelse af absolutisme og relativisme, der fremhæver de forskelle, som hver holdning har. Det må dog understreges, at når vi bruger disse begreber, kan de bruges inden for forskellige områder såsom etik, moral, politik osv. Artiklen bruger en holistisk tilgang.

Hvad er absolutisme?

Absolutisme nærmer sig tingene på en objektiv måde og betragter en handling som rigtig eller forkert. I henhold til dette princip får den kontekst, hvorpå en handling finder sted, meget lille betydning. Fokus er kun på handlingen. Baseret på dette betragtes det som rigtigt eller forkert (endda godt eller ondt). Selv hvis forholdene, hvorpå handlingen finder sted, er hårde, ses der ikke bort fra dette.

For at præcisere dette yderligere, lad os bruge en gren af ​​absolutisme kendt som moralsk absolutisme. I henhold til moralsk absolutisme har alle moralske spørgsmål et rigtigt eller forkert svar. Konteksten betragtes ikke som vigtig, hvilket gør handlingerne i sig selv moralsk eller umoralsk. Et af nøgleaktionerne ved absolutisme er, at det ser bort fra den enkeltes eller gruppens intentioner, tro eller mål. Dette er grunden til gennem absolut historie favoriseres absolutisme selv af retssystemer, da det er lettere at opretholde lovene, når der er et stift rigtigt eller forkert svar. Dette kan også bemærkes i de fleste religioner.

Forskellen mellem Absolutisme og Relativisme

Hvad er relativitet?

Relativisme afviser den objektive analyse af handlinger og uddyber, at menneskelige handlinger ikke kan sættes i stive kategorier som rigtige eller forkerte. Relativisme understreger vigtigheden af ​​den kontekst, hvor en handling finder sted, og lægger mærke til individets eller gruppens intentioner, tro og mål. Derfor kan det siges, at fremgangsmåden ikke er alt for objektiv.

Hvis vi fokuserer på moralsk relativisme for at sammenligne med absolut relativisme, er en af ​​de vigtigste forskelle, at den ikke dikterer nogen universel moralsk sandhed, men anerkender forholdets relative karakter (kulturelle, individuelle, sociale).

Nøgleforskel - Absolutisme vs Relativisme

Hvad er forskellen mellem Absolutisme og Relativisme?

Definitioner af Absolutisme og Relativisme:

Absolutisme: Absolutisme nærmer sig tingene på en objektiv måde og betragter en handling som rigtig eller forkert.

Relativisme: Relativisme afviser den objektive analyse af handlinger og uddyber, at menneskelige handlinger ikke kan sættes i stive kategorier som rigtige eller forkerte.

Karakteristika ved absolutisme og relativisme:

Sammenhæng:

Absolutisme: I absolutisme ignoreres konteksten.

Relativisme: I relativisme genkendes konteksten.

Objektivitet:

Absolutisme: Absolutisme er meget objektiv.

Relativisme: Relativ har ikke en meget objektiv tilgang.

stivhed:

Absolutisme: Absolutisme består af stive rigtige eller forkerte svar.

Relativisme: Relativisme består ikke af stive rigtige eller forkerte svar.

Billede høflighed:

1. Tintoretto Allegory tilskrevet Tintoretto [Public Domain] via Wikimedia Commons

2. Unity Matters Af Hamiltonmatt1234 (Eget arbejde) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons